Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

  1. Algemene Voorwaarden: Met algemene voorwaarden bedoelen we de voorwaarden zoals we ze hier beschreven hebben.

 

  1. Consument: De consument dat ben jij! Tenzij je handelt vanuit een bedrijfs- of beroepsactiviteit.

 

  1. Dag: Met dag bedoelen we een normale kalenderdag.

 

  1. Duurzame gegevensdrager: Met duurzame gegevensdrager bedoelen we elk hulpmiddel – waaronder inbegrepen e-mail – dat jou of Ubed in staat stelt om informatie die persoonlijk aan hen gericht is op te slaan.

 

  1. Garantie: Onze garantievoorwaarden zijn te vinden in deze algemene voorwaarden.

 

  1. Herroepingsrecht: Het herroepingsrecht is een recht dat jij als consument van de wet krijgt. Je mag je onder voorwaarden binnen een bepaalde tijd bedenken en je aankoop herroepen. Hoe dit precies werkt hebben we voor je uitgelegd in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

 

  1. Overeenkomst: De overeenkomst is de afspraak die tussen jou en Ubed tot stand komt bij het plaatsen van een order. We bedoelen hiermee een overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW.

 

  1. Proefdag: Elke kalenderdag die binnen de proefperiode valt.

 

  1. Proefperiode: Met proefperiode wordt bedoeld de periode van 100 dagen, waarbinnen jij op basis van de in artikel 6 van deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden, gebruik kan maken van je retourrecht. Deze periode vangt aan op de dag dat een matras aan jou geleverd is.

 

  1. Right to return/100 day trial arrangement: The right to return and/or the 100-day trial arrangement is the arrangement we provide as extra service to allow you to return a UBED mattress. The rules and conditions for this arrangement are described in article 5 of the terms and conditions.

 

  1. Ubed: Ubed B.V. as defined in article 2 of these terms and conditions

 

 1. Shipping agent: The person or party that delivers an order to an address designated by the consumer.

Artikel 2 – Ubed, dat zijn wij

  Maar wie zijn wij dan? Naast onze website, zijn we ook in het echt te vinden. Op ons kantoor zetten we ons hard in om jouw slaapervaring te verbeteren. Hieronder vind je onze gegevens:

 • Ubed B.V.
 • Zeemagazijnkade 3, 1018LE Amsterdam
 • Telefoonnummer: 020-123456
 • E-mailadres: hello@ubed.com
 • KVK-nummer: 62666983
 • BTW-identificatienummer: NL854909576B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

  We hebben deze algemene voorwaarden opgesteld voor overeenkomsten tussen ons (Ubed) en consumenten. Als jij niet vanuit een bedrijfs- of beroepsactiviteit handelt dan zijn deze algemene voorwaarden voor jou opgesteld. Je kunt onze voorwaarden altijd vinden op www.ubed.com/algemene-voorwaarden, maar je mag ons ook altijd vragen om ze te mailen of naar je toe te sturen.

Artikel 4 – Onze overeenkomst

  Op het moment dat je een matras bij ons bestelt ontstaat er een overeenkomst tussen jou en Ubed. In deze overeenkomst hebben wij afspraken gemaakt over wat jij van ons kan verwachten en andersom. Alle informatie die je nodig hebt wordt met je bestelling meegezonden en daarnaast is de meeste informatie ook op onze website te vinden.

Artikel 5 – 100 dagen proefslapen, no-nonsense

  1. Wij geven jou de mogelijkheid om 100 dagen te proefslapen. Mocht ons matras niet aan jouw verwachtingen voldoen, dan mag je het matras na de 30e proefdag terugsturen. Waarom pas na 30 dagen? Je lichaam heeft namelijk wat tijd nodig om te wennen aan het nieuwe matras. Om van je retourrecht gebruik te maken zul je binnen 100 dagen nadat je jouw matras hebt ontvangen een retourverzoek moeten doen. Dit kan telefonisch of door het formulier in te vullen op www.ubed.com/proefslapen. Nadat je je retourverzoek hebt ingediend zullen we binnen twee weken een afspraak maken om je matras op te halen. Dit gebeurt op onze kosten. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen nadat we het matras hebben opgehaald teruggestort op jouw rekening.

 

  1. Waarom geven wij je het recht om 100 dagen onze matrassen uit te proberen? Dat doen we omdat we overtuigd zijn van de kwaliteit van onze matrassen. We hebben er wel een aantal voorwaarden aan gesteld, omdat we niet willen dat deze regeling voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Hieronder lees je onder welke voorwaarden deze regeling wel of niet van toepassing is.

 

   • De 100 dagen proefslapen zijn van toepassing op één bestelling per adres, klant en/of rekeningnummer met een maximum van twee één-persoonsmatrassen of een dubbel matras. Op deze manier kan je uitproberen of je onze matrassen fijn vindt. Mocht dat het geval zijn dan kun je erna meer bestellen.

 

   • De 100 dagen proefslapen zijn alleen van toepassing op je eerste bestelling bij Ubed. Heb je eerder al een keer een matras uitgeprobeerd, dan vervalt je recht om te proefslapen. In deze gevallen kun je wel gebruik maken van je herroepingsrecht, dat hebben we in artikel 6 voor je beschreven.

 

   • Op het moment dat je een retourverzoek hebt gedaan verloopt je proefperiode. We maken dan met jou een afspraak om het matras binnen twee weken op te halen. Kunnen we nadat de proefperiode is verlopen niet binnen twee weken het matras ophalen, dan vervalt het recht om te retourneren.

 

   • We zullen het volledige aankoopbedrag binnen een termijn van 30 dagen terugstorten, maar wel onder de voorwaarde dat het matras door ons in goede staat is opgehaald. Deze termijn vangt aan op de dag na dat we het matras bij je hebben opgehaald. Als het matras beschadigd is mogen we daar kosten voor in rekening brengen en ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het matras.

 

  • Wanneer we een redelijk vermoeden hebben dat er sprake is van fraude bij een bestelling, of een bestelling is gedaan zonder serieuze intentie het matras te kopen, dan komt de regeling van 100 dagen proefslapen te vervallen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

  1. Het herroepingsrecht is een ander recht dan de 100 dagen proefslapen-regeling en van toepassing op de volgende situaties:

 

   • Als je eerder gebruik hebt gemaakt van de 100 dagen proefslapen-regeling, vallen de matrassen die je erna bestelt alleen nog onder het herroepingsrecht.

 

   • Wanneer je nog niet eerder gebruik hebt gemaakt van de regeling 100 dagen proefslapen en je bij je bestelling meerdere matrassen bestelt, dan valt één matras onder de regeling 100 dagen proefslapen. De andere matrassen vallen onder het herroepingsrecht.

 

   • Het herroepingsrecht houdt in dat je het recht hebt om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een aangewezen derde, die niet de vervoerder is, als laatste het matras fysiek in bezit krijgt.

 

   • Je kan je herroepingsrecht uit oefenen door ons schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via hello@ubed.com.com.

 

   • Het herroepingsrecht bestaat omdat je bij een online aankoop moeilijker kan inschatten wat je koopt, omdat het online bijvoorbeeld niet mogelijk is om een product (in haar verpakking) even vast te houden. Het herroepingsrecht bestaat niet om een product uit te kunnen proberen, maar als extra recht voor een consument om zich te kunnen bedenken. Daarom kan je van dit recht alleen gebruik maken wanneer het matras in oorspronkelijke staat, ongebruikt en onbeschadigd is. Het herroepingsrecht is dus geen proefperiode, zoals de 100 dagen proefslapen dat wel is.

 

  • Bij aannemelijke bewijzen van fraude of een bestelling die geplaatst is zonder serieuze koopintentie, komt het herroepingsrecht te vervallen.

Artikel 7 – Kosten bij terugsturen

  Bij de retournering van een matras op grond van de regeling 100 dagen proefslapen dragen wij de kosten van het ophalen van het matras. Wanneer je gebruik maakt van je herroepingsrecht ben jij verantwoordelijk voor de kosten voor het ophalen van het matras. Dit geldt natuurlijk niet wanneer het matras door onze fout teruggestuurd moet worden of wanneer het onder de garantie valt.

Artikel 8 – Prijzen

  1. De genoemde prijzen voor door ons aangeboden diensten en producten zijn inclusief BTW.

 

 1. In het geval dat er een fout in de prijs van producten of diensten bestaat die je al hebt besteld, zullen we je over de onjuiste prijs informeren. Je krijgt dan de keuze om door te gaan met de aankoop van het product tegen de juiste prijs of om de aankoop te annuleren en, mocht je het product al ontvangen hebben, terug te sturen.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

  1. We hechten waarde aan ons woord. Daarom staan wij ervoor in dat onze matrassen voldoen aan de in de overeenkomst vermelde specificaties, maar ook voldoen aan wat jij in redelijkheid van ons mag verwachten.

 

  1. Een verstrekte garantie door Ubed, of een fabrikant of importeur, doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die jou als consument op grond van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden toekomen.

 

  1. Om aanspraak te kunnen maken op je garantie moet je ons binnen 7 dagen na levering schriftelijk op de hoogte stellen van gebreken of verkeerd geleverde matrassen. De matrassen moeten dan in nieuwstaat en in originele verpakking teruggezonden worden.

 

  1. Wij geven je een garantie van 10 jaar op gebreken in het materiaal of in de constructie van onze matrassen. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor schade die ontstaat omdat er een foutje is gemaakt toen het matras in elkaar is gezet. Uiteraard staan we voor kwaliteit, maar een ongeluk kan soms in een klein hoekje zitten en daar mag jij niet de dupe van zijn.

 

  1. Er zijn ook situaties waarin onze garantie niet geldt. Dit is met name in gevallen waarin een matras is blootgesteld aan omstandigheden waar wij niet verantwoordelijk voor gehouden kunnen worden. Onder deze situaties valt in ieder geval:

 

   • Wanneer jij of een derde de geleverde matrassen gerepareerd of bewerkt hebt.

 

   • Wanneer je de geleverde matrassen onzorgvuldig hebt behandeld of als ze aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld. Hieronder valt ook het blootstellen aan omstandigheden die in strijd zijn met de voorschriften en aanwijzingen die op de verpakking of in de gebruikshandleiding staan, of welke we aan jou, via deze voorwaarden of op een andere wijze hebben medegedeeld.

 

   • Wanneer de ondeugdelijkheid is ontstaan door voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

   • Indien het probleem gaat over een afwijking tot 2% in de lengte of breedte van het matras.

 

   • Indien het om comfortvoorkeuren gaat die niet binnen de 100 dagen proefslapen-regeling zijn aangegeven.

 

   • Indien het om normale slijtage (minder dan 15%) van de vorm en ondersteuning van het matras gaat.

 

   • Wanneer het betreffende Ubed matras niet via één van onze officiële verkoopkanalen is aangeschaft.

 

  1. Wanneer je aanspraak wil maken op je garantie dien je een mail met je aankoopbewijs, duidelijke foto’s en een omschrijving van het probleem naar support@ubed.com te sturen. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen en je verzoek in behandeling nemen.

 

  1. Als wij je garantieverzoek gegrond verklaren dan gaan we voor je aan de slag om het probleem op te lossen. Eerst gaan we kijken of het probleem te repareren valt. Mocht dit niet het geval zijn dan krijg je een nieuw exemplaar van ons opgestuurd. Uiteraard zullen wij voor dit soort gevallen de bezorgkosten voor onze rekening nemen.

 

  1. Voor meer vragen omtrent je garantie mag je ons mailen op support@ubed.com.

 

Article 10 – Levering

  1. We vinden goede kwaliteit en service ongelofelijk belangrijk. Daarom zijn we zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bezorgen van onze matrassen.

 

  1. Wij leveren op het adres dat jij bij de bestelling als bezorgadres hebt aangegeven.

 

  1. Bij het verwerken van een bestelling kunnen we een leveringstermijn geven. Ondanks dat we ons uiterste best doen om aan deze termijn te voldoen, ontstaat er bij overschrijding voor jou geen recht op schadevergoeding.

 

  1. Tot het moment dat we een matras bezorgen, zal het risico van beschadiging en/of vermissing bij ons liggen. Dit risico zal na bezorging te komen vervallen.

 

Artikel 11 – Betalen

  1. There are multiple online payment options with us. Because we use Mollie for payment, you are able to pay using various methods. This includes: Apple Pay, Credit Card, iDeal, Klarna and PayPal. Mollie supports several other payment methods, which you can find on their website.

 

  1. All payments are processed in EURO.

 

  1. We maintain retention of property on orders. Until the moment that full payment has been provided, the mattress remains our property.

 

  1. If there are errors in the payment details provided by you or provided on your behalf, you are required to notify us immediately.

 

  1. If you fail to pay (in full), barring legal limitations, we have the right to bill you for reasonable costs incurred that have been notified to you beforehand.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

  1. Je kan bij ons op meerdere manieren online betalen. Omdat we Mollie gebruiken is het voor jou mogelijk om op veel verschillende manieren te betalen. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet: Apple Pay, Creditcard, iDeal, Klarna en PayPal. Mollie ondersteunt nog meer betalingsmethoden, deze kun je op hun website vinden.

 

  1. Alle betalingen worden verwerkt in EURO.

 

  1. We hanteren een eigendomsvoorbehoud op aangekochte matrassen. Tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, blijft het matras dus eigendom van ons.

 

  1. Als er onjuistheden in de betaalgegevens die jij ons verstrekt hebt of die namens jou verstrekt zijn bestaan, dan dien je ons dat direct te laten weten.

 

  1. Wanneer je niet (volledig) betaalt hebben wij, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan jou kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Geschillen

  1. Op de overeenkomsten tussen Ubed en jou waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

  1. Geschillen tussen jou en Ubed over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Ubed te leveren of geleverde matrassen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door jou als Ubed worden voorgelegd aan de Geschillencommissie voor Consumentenzaken (www.degeschillencommissie.nl).

 

 1. Aan het aanhangig maken van een klacht voor de geschillenregeling zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn te vinden in het Reglement Geschillen voor Consumentenzaken. Indien de Geschillencommissie een nieuwe versie van dit reglement publiceert, dan zal het nieuwe reglement toepassing vinden.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende, danwel van deze algemene voorwaarden afwijkende, bepalingen mogen niet ten nadele van jou zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.